Het begeleiden van mensen/organisaties

Coaching is “hot”. Dat komt omdat de (werknemers)spoeling voor bedrijven steeds dunner wordt. Met het stijgen van de eisen binnen organisaties, de vergroting van de complexiteit in bedrijfsprocessen en de zwaardere druk op communicatie binnen het werk is het al zinvol om goede vaardigheden aan te leren. Meer nog is het inzetten van mensen op basis van hun aangeboren talenten steeds belangrijker geworden.

Coaching: Je weg vinden...

Coaching: Je weg vinden…

Juist daarom blijkt in toenemende mate dat in veel gevallen werknemers niet over een ideale mix van vaardigheden bezitten of niet worden ingezet op de juiste plaats. Dat komt enerzijds omdat zij zich niet bewust zijn van hun eigen onderscheidende kwaliteiten, anderzijds omdat zij vaak verkeerd aangestuurd en ingezet worden door de organisaties waarbinnen zij werkzaam zijn. Dit heeft doorgaans tot gevolg dat mensen hun kwaliteiten niet ten volle kunnen uitbuiten, waardoor er weer meer arbeidstevredenheid ontstaat.

Bij het ontbreken van arbeidstevredenheid kan het personeelsverloop stijgen en dient de organisatie zich extra in te spannen om nieuwe vervangers aan te nemen. Omdat het vervangen van werknemers een kostbare zaak is, aangezien er ook kennis en ervaring mee verloren gaat, is het coachen van werknemers binnen de organisatie van steeds groter economisch belang geworden.

Op basis van het StrengthManagement concept bieden wij Personal Coaching en Business Coaching aan voor zowel individuele werknemers als organisaties – inclusief ZZP’ers / eenpitters.