Leiderschap

Leiderschap is het eerste aangrijpingspunt van het StrengthManagement concept. Hierbij wordt er gewerkt aan zingeving en communicatie. Onderdelen die aan bod komen zijn:Strengthmanagement: Leiderschap

 • missie,
 • visie,
 • strategievorming,
 • Planvorming en
 • communicatie.

Bij Leiderschap wordt er gewerkt aan een gedeelde visie waar mensen zich bij willen aansluiten, die richting geeft voor de toekomst en die vorm geeft aan een gezamenlijke uitdaging voor de toekomst. Dit aangrijpingspunt is van belang om voor zingeving in de organisatie te zorgen, zodat mensen het gevoel krijgen dat zij een bijdrage kunnen en willen leveren. Het is daarom van essentieel belang dat de missie, visie en strategie steeds weer gecommuniceerd worden naar de medewerkers, zodat zij begrijpen en weten waar de organisatie voor staat, wat zij probeert te bereiken, en wat zij van haar mogen verwachten. Dat is echt geen sinecure: in de praktijk komt het er op neer dat je je boodschap moet communiceren tot je er welhaast wanhopig van wordt; pas dan begint je boodschap aan te komen!!!

Tijdens een StrengthManagement Workshop wordt er met betrekking tot Leiderschap onder andere gekeken naar:

 • Kan ik mijn missie/visie zo ombouwen dat ik betere resultaten kan stimuleren?
 • Hoe is het gesteld met de interne en externe communicatie over onze organisatie naar onze medewerkers?
 • Hoe kijken onze medewerkers aan tegen het huidige leiderschap van onze organisatie?
 • Zitten wij als organisatie in de “Up-loop” of in de “Doom-loop”?
 • Hoe kunnen wij meer succesvol worden?

Daarnaast is er aparte Training & Coaching, gericht op Leiderschap, mogelijk. In een dergelijk traject worden (aspirant) leiders gestimuleerd om na te denken over:

 • Wat is cruciaal in moderne leiderschapsvaardigheden?
 • Wat is situationeel leiderschap?
 • Wat kan ik aan mijzelf doen om te groeien?
 • Wat heb ik nodig (vanuit de organisatie) om te groeien?
 • Hoe kan ik een groeipad (voor mezelf, maar ook voor de organisatie) uitzetten en realiseren?