Vereniging StudieKeuze Nederland

In september 2013 heb ik opnieuw voor StudieKeuze Nederland een workshop vanuit het gedachtegoed van StrengthManagement gefaciliteerd. Onderstaand de referentie die ik van hen ontving:

In september en oktober 2013 hebben Swier en StudieKeuze Nederland elkaar opnieuw getroffen om met elkaar te onderzoeken wat de input van Swier en de gekozen en in 2011 geformuleerde richting hebben opgeleverd. Daarnaast was de vereniging in grootte verdubbeld en was er behoefte aan vernieuwde aansluiting bij de basisuitganspunten van de vereniging. Er was behoefte aan ‘terug naar de basis’ en aan herijking van het in 2011 gestelde.

Vóór de studiedag heeft Swier op basis van zijn expertise met frequentie analyse een beeld gegeven hoe de vereniging er voor stond. Met dit beeld heeft Swier precies de vinger op de zere plek gelegd wat betreft onze sterke en zwakke punten.

Vereniging StudieKeuze Nederland
Het herijken betrof de uitgangspunten: onze visie, ons kerndoel, onze kernwaarden, de samenhang en samenwerking tussen de leden. Iedereen was weer scherpgesteld. Swier begeleidde de processen die plaatsvonden op een rustige, betrokken wijze. Wat er aan hernieuwde input boven kwam en geherformuleerd werd, leidde Swier in goede banen.

Na de studiedag in september heeft Swier een bestuursvergadering (voor een deel) bijgewoond. Opnieuw maakte hij later thuis via frequentie analyse een beeld dat de stand van zaken van de vereniging aangaf. Ook hierin weer gaf Swier ons het beeld terug van wat er aan de hand was, voor, tijdens en na de bestuursvergadering.

Naast het feit dat het zeer prettig werken is met Swier, kan een ieder zich terugvinden in inhoud, opmerkelijke zaken en samenhang tussen de activiteiten van StudieKeuze Nederland. De vereniging is dan ook blij met de begeleiding van Swier bij de ontwikkeling die de vereniging doormaakt.

Integriteit, transparantie, deskundigheid, betrokkenheid, en een stukje kwetsbaarheid zijn niet te ‘onderhandelen’ kenmerken van Swier.

De basis die Swier nu legt via frequentie analyse is veelbelovend en ruikt naar meer.

Den Haag, 6 juni 2014

Bestuur Vereniging StudieKeuze Nederland, Vereniging StudieKeuze Nederland
Ik heb in het verleden een aantal projecten in opdracht van Emiel van Melis gedaan, en hem geholpen om een bedrijf voor hem op te zetten. Dit zijn zijn commentaren.

“In diverse projecten voor Essent heb ik Swier leren kennen als een open minded persoon die met bepaalde methodieken het beste uit mensen haalt om gestelde doelen te bereiken. Strategisch en visionair maar tegelijkertijd erg praktisch en op resultaten ingesteld. Een combi die je niet zo vaak ziet. Flexibel maar tegelijk vasthoudend, integer en betrouwbaar. Kortom: ik kan Swier van harte aanbevelen!”
Emiel van Melis, Managing Partner, Byor Group, oktober 2012

“Swier heeft in de opbouwfase van mijn bedrijf Sideways News een sterk faciliterende rol vervuld in de definitiefase en start. Met zijn aanpak hebben we snel en effectief een duurzame missie, visie en strategie ontwikkeld. Een innovatieve aanpak die verrassend goed werkt!”
Emiel van Melis, Directeur Sideways News, oktober 2012

Emiel van Melis, Directeur Sideways News, Managing Partner Byor Group., Essent, Byor Group en Sideways News
In september en november 2011 heb ik een tweetal workshops met – wat later werd – Vereniging StudieKeuze Nederland gedaan, om zo te komen tot een gedegen netwerkorganisatie en plannen voor de toekomst. Een zeer diverse groep die als gevolg van de workshop fundamentele keuzen konden maken.

“Swier Miedema heeft met zijn ‘StrengthManagement’-benadering een belangrijke bijdrage geleverd aan het veranderingsproces van het Netwerk Studiekeuzecoaches naar de Vereniging StudieKeuze Nederland. Als geïnteresseerde, betrokken en verbindende begeleider heeft hij ons zelf de kernwaarden, kerndoelen en toekomstdoelen, waarin de Studiekeuzecoaches elkaar ontmoeten, laten ontdekken. Onze individuele motivatie voor het begeleiden van jongeren – in het zetten van eerste stappen van hun carrière door een passende studiekeuze op basis van eigen drijfveren, talenten en persoonlijkheid – wordt nu gesteund door gezamenlijke ideeën en wensen. Tevens beschikken we nu over een doordachte strategie en de potentie om onze verenigingsdoelen kracht bij te zetten en verder te ontwikkelen.

Het begeleidingsproces werd door Swiers persoonlijkheid en benadering een ontspannen, stimulerende en zinvolle ‘ontmoeting’ waaruit mooie plannen en acties zijn voortgekomen.”

Bestuur Vereniging StudieKeuze Nederland, Vereniging StudieKeuze Nederland
Het formuleren van kerndoel en kernwaarden.

In het najaar van 2010 startte een kernteam van zes Apeldoorners gezamenlijk een verkenning naar het oprichten van een lokale duurzame energiecoöperatie, met als naam “duurzame energie Apeldoorn” (deA). Nadat zij gezamenlijk hun idee geformuleerd hadden, heeft Swier Miedema met deskundigheid, betrokkenheid en geduld een workshop gefaciliteerd om dit team te helpen het kerndoel en de kernwaarden van hun initiatief te definiëren. Het gezamenlijk formuleren van het kerndoel en kiezen van de kernwaarden leverde een waardevolle dialoog op. Swier gaf ruimte waar het kon, en hielp ons waar nodig – door extra vragen te stellen of uitleg te geven.

De rol van kerndoel en kernwaarden
Het kerndoel van deA is „duurzame energie van en voor Apeldoorn.‟ De kernwaarden zijn duurzaam, betrouwbaar, betrokken, continuïteit en kwaliteit. Ze helpen nog steeds om keuzes te maken en koers te houden. Ook in de dialoog met leden komen kerndoel en kernwaarden regelmatig terug. Zo is later door de leden nog transparantie aan de kernwaarden toegevoegd. In het gezamenlijk met de leden geschreven business plan zijn kerndoel en kernwaarden bekrachtigd, waarmee ze een stevige basis onder deA vormen.

Meer informatie over de totstandkoming van deA
In juni 2012 is Coöperatie deA opgericht. Het verhaal over de totstandkoming – inclusief het formuleren en het gebruik van kerndoel en kernwaarden – is beschreven in een working paper voor het congres Duurzaam Organiseren Doen. Dat artikel, geschreven door Marleen Kwast, is nog te vinden op www.duurzaamorganiserendoen.nl. Later is dat artikel bewerkt tot een hoofdstuk in het boek „Werken aan de Weconomy. Duurzaamheid coöperatief organiseren‟ onder redactie van professor Jan Jonker. Dat boek is in februari 2013 uitgekomen bij Kluwer, Deventer.

Apeldoorn, 11 juni 2013

Marleen Kwast, voorzitter; Michael Boddeke, directeur