Rentmeesterschap

Bij het tweede aangrijpingspunt van het StrengthManagement concept, Rentmeesterschap, worden de uitgangspunten en plannen uit het eerste aangrijpingspunt verdeeld in beheersbare brokken en verspreid over onderdelen van de organisatie. Ook worden de mensen aangestuurd op een manier die hen de ruimte geeft om een positieve bijdrage te leveren. De verdeling van werk gebeurt niet veel anders dan in andere organisaties en langs lijnen van:

Ontwerpen / Plannen / Rapporteren / Controleren

De aansturing van medewerkers gebeurt zodanig dat mensen ingezet worden op die activiteiten waar zij van nature het best in zijn en langs lijnen van:

Selecteren / Resultaten afspreken / Faciliteren / Ontwikkelen

Verder worden bij dit aangrijpingspunt heldere afspraken gemaakt over wat er bereikt gaat worden op welke termijn en wat voor een beloning hier tegenover staat. Hiermee worden medewerkers geholpen zich actief te ontwikkelen en om een goede plaats in de organisatie te vinden.

Tijdens een StrengthManagement Workshop wordt er met betrekking tot Rentmeesterschap voornamelijk gekeken naar:Strength Management: Rentmeesterschap

  • Hoe zorg ik ervoor dat de missie, visie en strategie ingebed wordt in de organisatie?
  • Hoe zorg ik ervoor dat ik het beste uit mijn mensen haal, en ze tegelijkertijd behoud?

De Trainingsprogramma’s, Organisatorische Inbedding en Mensgerichte Inbedding, geven antwoorden op vragen als:

  • Weten onze managers wat hun bijdrage zou moeten zijn aan onze organisatie?
  • Doen ze dan ook alle activiteiten die daarvoor nodig zijn?
  • Hebben mijn huidige managers grip op de resultaten die uit hun respectieve units moeten komen?
  • Helpen de managers elkaar om een beter resultaat te creëren of werken ze elkaar (soms) tegen?
  • Is er sprake van continue verbetering in de organisatie of stagneert de ontwikkeling hier en daar?
  • Hoe kijken onze medewerkers aan tegen hun managers?