StrengthManagement

StrengthManagement zoekt naar de sterke punten in organisaties en mensen en helpt om die te versterken, omdat dat de enige manier is om resultaten voor zowel mensen als organisaties duurzaam te verbeteren – zo blijkt ook uit deze meta-analyse van Gallup. Daarbij wordt er continue gezocht naar de optimale manier van werken en hoe problemen het hoofd te bieden zodat ze opgelost worden. Het is dus fundamenteel anders dan het “polderen” dat wij in Nederland inmiddels gewend zijn.

Energie steken in zwakke punten is futiel. Toch wordt dit nog veelvuldig gedaan en blijven mensen zich verbazen over het feit dat daar niet de gewenste resultaten uit voortkomen. De gedachte dat iedereen alles kan leren is onjuist en leidt tot frustratie, ontevredenheid en onzekerheid. Het is echter de versterking van de sterke punten in organisaties en mensen die leidt tot verbazingwekkende resultaten en gemotiveerde medewerkers.

Het concept van StrengthManagement gaat uit van de gedachte dat elke organisatie – hoe klein ook – een sociale gemeenschap is, waarbij mensen kiezen om deel uit te maken van die sociale gemeenschap (=organisatie). Deze keuze komt voort uit de wens om een bijdrage aan die gemeenschap te leveren en daar ook (h)erkend voor willen worden. Op die manier wordt voldaan aan de intrinsieke behoefte van ieder mens om gewaardeerd te worden voor wie zij/hij is. Voor de organisatie die de sociale gemeenschap vorm geeft, heeft dit als gevolg dat men profiteert van zowel de voordelen van meer betrokken medewerkers als betere prestaties.

Praktijk

De basis begint bij het helder formuleren van de kernwaarden en het kerndoel. Die set van constanten (waarden en doel) is in feite het baken waartegen alles wat er in de organisatie gebeurt getoetst kan worden. Sterker nog, de kernwaarden en het kerndoel (samen ook wel Missie genoemd) staan als een vaste factor aan iedereen in de organisatie ter beschikking om haar/zijn functioneren tegen te toetsen. Sommige bedrijven gaan zelfs zo ver dat zij gewenst gedrag koppelen aan de bedrijfswaarden en een hogere beloning verstrekken bij het demonstreren van dat gewenste gedrag.

Dan heeft een organisatie nog een lange termijn doel nodig om zich op te richten. Dat wordt binnen StrengthManagement beschreven als een Groot, Harig, Ambitieus Doel (omdat het meestal toch wel een beetje eng is…). Dat, samen met een enthousiasmerende beschrijving van de geambieerde toekomst, vormt samen de Visie van een onderneming.

Dus:

Visie = Missie (=Kernwaarden+Kerndoel) + Groot, Harig, Ambitieus Doel + enthousiasmerende beschrijving van de toekomst.

Voor de verdere toepassing van die Visie kent StrengthManagement drie aangrijpingspunten (metafuncties):

[list][list_item icon=”icon-chevron-right” hex_color=”4c72b5″]Leiderschap [/list_item][/list] [list][list_item icon=”icon-chevron-right” hex_color=”4c72b5″]Rentmeesterschap [/list_item][/list] [list][list_item icon=”icon-chevron-right” hex_color=”4c72b5″]Werknemerschap [/list_item][/list]

Ofwel:

StrengthManagement Concept

Door het bij elkaar brengen van de drie meta-functies Leiderschap, Rentmeesterschap en Werknemerschap, kan een organisatie nieuwe dynamiek ontwikkelen.