Werknemerschap

Strength Management: WerknemerschapBij het aangrijpingspunt Werknemerschap van het StrengthManagement concept wordt van de medewerker verwacht dat zij/hij een constructieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van de organisatie. Dit kan alleen gebeuren als die medewerker actief betrokken is bij de ontwikkeling van de organisatie en de vooruitgang van de organisatie voor haar/hem helder is. Hier komt aangrijpingspunt één (Leiderschap) bij kijken om medewerkers het vertrouwen te geven dat er aan de gehele organisatie gewerkt wordt in hun gemeenschappelijk belang en wordt er van de medewerker een positieve grondhouding verwacht. Dat kan dus ook betekenen dat de persoonlijke waarden en behoeften van de medewerker niet meer aansluiten bij die van de organisatie: een vertrek is dan vaak onontkoombaar.

Voor een analyse van vragen op werknemerschapsniveau zijn, tijdens een StrengthManagement Workshop, bijvoorbeeld de volgende vragen relevant:

  • Begrijpen medewerkers wat er van hen verwacht wordt in de organisatie?
  • Kan ik zicht krijgen op de sociale cohesie binnen mijn organisatie?
  • Hebben mijn medewerkers het gevoel dat ze een bijdrage leveren aan de organisatie?
  • Hebben medewerkers het gevoel dat ze iedere dag die dingen doen waar ze het best in zijn?
  • Heeft u in uw organisatie moeite om de juiste mensen te werven?
  • Heeft u een idee waar dat aan zou kunnen liggen?